מותגי אמביל-ים

GALEON

700 SKYDECK

700 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
16 מפליגים
אורך
22.20 מ׳

700 SKYDECK

700 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
16 אנשים
אורך
22.20 מ׳

650 SKYDECK

650 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
15 מפליגים
אורך
20.80 מ׳

650 SKYDECK

650 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
15 אנשים
אורך
20.80 מ׳

560 SKYDECK

560 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
12 מפליגים
אורך
17.70 מ׳

560 SKYDECK

560 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
12 אנשים
אורך
17.70 מ׳

510 SKYDECK

510 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
12 מפליגים
אורך
16.20 מ׳

510 SKYDECK

510 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
12 אנשים
אורך
16.20 מ׳

470 SKYDECK

470 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
12 מפליגים
אורך
14.35 מ׳

470 SKYDECK

470 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
12 אנשים
אורך
14.35 מ׳

430 SKYDECK

430 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
12 מפליגים
אורך
13.25 מ׳

430 SKYDECK

430 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
12 אנשים
אורך
13.25 מ׳

800 FLY

800 FLY
רשיון
סקיפר
דגם
Fly Bridge
מפליגים
18 מפליגים
אורך
25.35 מ׳

800 FLY

800 FLY
רשיון
סקיפר
דגם
Fly Bridge
מפליגים
18 אנשים
אורך
25.35 מ׳

FLY 680

FLY 680
רשיון
סקיפר
דגם
Fly Bridge
מפליגים
16 מפליגים
אורך
22.20 מ׳

FLY 680

FLY 680
רשיון
סקיפר
דגם
Fly Bridge
מפליגים
16 אנשים
אורך
22.20 מ׳

640 FLY

640 FLY
רשיון
סקיפר
דגם
Fly Bridge
מפליגים
15 מפליגים
אורך
20.80 מ׳

640 FLY

640 FLY
רשיון
סקיפר
דגם
Fly Bridge
מפליגים
15 אנשים
אורך
20.80 מ׳

550 FLY

550 FLY
רשיון
סקיפר
דגם
Fly Bridge
מפליגים
12 מפליגים
אורך
17.70 מ׳

550 FLY

550 FLY
רשיון
סקיפר
דגם
Fly Bridge
מפליגים
12 אנשים
אורך
17.70 מ׳