סירות סקי וויקסרף

סירות ציר או ברך המייצרות גל מאחורי הסירה

סירות ספורט וויקסרף

28 SURF

28 SURF
רשיון
עוצמה ב'
דגם
ספורט - WAKESURF
מפליגים
15 מפליגים
אורך
8.50 מ׳

28 SURF

28 SURF
רשיון
עוצמה ב'
דגם
ספורט - WAKESURF
מפליגים
15 אנשים
אורך
8.50 מ׳

Ri265

Ri265
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - WAKESURF
מפליגים
15 מפליגים
אורך
8.10 מ׳

Ri265

Ri265
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - WAKESURF
מפליגים
15 אנשים
אורך
8.10 מ׳

Ri245

Ri245
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - WAKESURF
מפליגים
15 מפליגים
אורך
7.46 מ׳

Ri245

Ri245
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - WAKESURF
מפליגים
15 אנשים
אורך
7.46 מ׳

Fi25

Fi25
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - WAKESURF
מפליגים
15 מפליגים
אורך
7.62 מ׳

Fi25

Fi25
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - WAKESURF
מפליגים
15 אנשים
אורך
7.62 מ׳

Fi23

Fi23
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - WAKESURF
מפליגים
14 מפליגים
אורך
7.01 מ׳

Fi23

Fi23
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - WAKESURF
מפליגים
14 אנשים
אורך
7.01 מ׳

Vi24

Vi24
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - WAKESURF
מפליגים
14 מפליגים
אורך
7.31 מ׳

Vi24

Vi24
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - WAKESURF
מפליגים
14 אנשים
אורך
7.31 מ׳

Vi22

Vi22
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - WAKESURF
מפליגים
12 מפליגים
אורך
6.7 מ׳

Vi22

Vi22
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - WAKESURF
מפליגים
12 אנשים
אורך
6.7 מ׳

26 SURF

26 SURF
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - WAKESURF
מפליגים
14 מפליגים
אורך
8.05 מ׳

26 SURF

26 SURF
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - WAKESURF
מפליגים
14 אנשים
אורך
8.05 מ׳

23 SURF

23 SURF
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - WAKESURF
מפליגים
13 מפליגים
אורך
7.01 מ׳

23 SURF

23 SURF
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - WAKESURF
מפליגים
13 אנשים
אורך
7.01 מ׳