מותגי אמביל-ים

SPORTIS

S-8500

S-8500
רשיון
מסחרי
דגם
סירות עבודה
מפליגים
14 מפליגים
אורך
8.70 מ׳

S-8500

S-8500
רשיון
מסחרי
דגם
סירות עבודה
מפליגים
14 אנשים
אורך
8.70 מ׳

S-8200

S-8200
רשיון
מסחרי
דגם
סירות עבודה
מפליגים
14 מפליגים
אורך
8.20 מ׳

S-8200

S-8200
רשיון
מסחרי
דגם
סירות עבודה
מפליגים
14 אנשים
אורך
8.20 מ׳

S-7400

S-7400
רשיון
מסחרי
דגם
סירות עבודה
מפליגים
6 מפליגים
אורך
7.35 מ׳

S-7400

S-7400
רשיון
מסחרי
דגם
סירות עבודה
מפליגים
6 אנשים
אורך
7.35 מ׳

S-5200

S-5200
רשיון
מסחרי
דגם
סירות עבודה
מפליגים
10 מפליגים
אורך
5.20 מ׳

S-5200

S-5200
רשיון
מסחרי
דגם
סירות עבודה
מפליגים
10 אנשים
אורך
5.20 מ׳