מותגי אמביל-ים

BOSTON WHALER

האגדה שלא טובעת, כך מכונות סירות הBOSTON WHALER. סירות ספורט-דיג הטובות בעולם, חברה המכתיבה את הפיתוחים והידע הרב בתחום הדייג מאז נוסדה ב 1958.

420 Outrage

420 Outrage
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - דיג
מפליגים
20 מפליגים
אורך
13 מ׳

420 Outrage

420 Outrage
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - דיג
מפליגים
20 אנשים
אורך
13 מ׳

380 Outrage

380 Outrage
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - דיג
מפליגים
16 מפליגים
אורך
11.58 מ׳

380 Outrage

380 Outrage
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - דיג
מפליגים
16 אנשים
אורך
11.58 מ׳

350 Outrage

350 Outrage
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - דיג
מפליגים
14 מפליגים
אורך
10.9 מ׳

350 Outrage

350 Outrage
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - דיג
מפליגים
14 אנשים
אורך
10.9 מ׳

380 Realm

380 Realm
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
16 מפליגים
אורך
11.89 מ׳

380 Realm

380 Realm
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
16 אנשים
אורך
11.89 מ׳

350 Realm

350 Realm
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
14 מפליגים
אורך
10.82 מ׳

350 Realm

350 Realm
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
14 אנשים
אורך
10.82 מ׳

405 Conquest

405 Conquest
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
20 מפליגים
אורך
12.60 מ׳

405 Conquest

405 Conquest
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
20 אנשים
אורך
12.60 מ׳

345 Conquest

345 Conquest
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
14 מפליגים
אורך
10.95 מ׳

345 Conquest

345 Conquest
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
14 אנשים
אורך
10.95 מ׳

325 Conquest

325 Conquest
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
14 מפליגים
אורך
9.83 מ׳

325 Conquest

325 Conquest
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
14 אנשים
אורך
9.83 מ׳

285 Conquest Pilothouse

285 Conquest Pilothouse
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
12 מפליגים
אורך
8.50 מ׳

285 Conquest Pilothouse

285 Conquest Pilothouse
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
12 אנשים
אורך
8.50 מ׳

285 Conquest

285 Conquest
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
12 מפליגים
אורך
8.50 מ׳

285 Conquest

285 Conquest
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
12 אנשים
אורך
8.50 מ׳