סירות ספורט

מבחר סירות ספורט למגוון פעילויות ספורטיביות ממותגי השייט המובילים בעולם.

סירות ספורט

190 SPO

190 SPO
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט
מפליגים
10 מפליגים
אורך
5.94 מ׳

190 SPO

190 SPO
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט
מפליגים
10 אנשים
אורך
5.94 מ׳

210 SPO

210 SPO
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט
מפליגים
12 מפליגים
אורך
6.55 מ׳

210 SPO

210 SPO
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט
מפליגים
12 אנשים
אורך
6.55 מ׳

210 SPX

210 SPX
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט
מפליגים
12 מפליגים
אורך
6.55 מ׳

210 SPX

210 SPX
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט
מפליגים
12 אנשים
אורך
6.55 מ׳

23 SSI

23 SSI
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט
מפליגים
12 מפליגים
אורך
7.01 מ׳

23 SSI

23 SSI
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט
מפליגים
12 אנשים
אורך
7.01 מ׳

230 SPO

230 SPO
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט
מפליגים
13 מפליגים
אורך
7.16 מ׳

230 SPO

230 SPO
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט
מפליגים
13 אנשים
אורך
7.16 מ׳

230 SPX

230 SPX
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט
מפליגים
13 מפליגים
אורך
7.16 מ׳

230 SPX

230 SPX
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט
מפליגים
13 אנשים
אורך
7.16 מ׳

247 SSX

247 SSX
רשיון
עוצמה ב'
דגם
ספורט
מפליגים
12 מפליגים
אורך
7.47 מ׳

247 SSX

247 SSX
רשיון
עוצמה ב'
דגם
ספורט
מפליגים
12 אנשים
אורך
7.47 מ׳

260 SLX

260 SLX
רשיון
עוצמה ב'
דגם
ספורט
מפליגים
13 מפליגים
אורך
7.75 מ׳

260 SLX

260 SLX
רשיון
עוצמה ב'
דגם
ספורט
מפליגים
13 אנשים
אורך
7.75 מ׳

267 SSX

267 SSX
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט
מפליגים
14 מפליגים
אורך
8.05 מ׳

267 SSX

267 SSX
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט
מפליגים
14 אנשים
אורך
8.05 מ׳

270 SDO

270 SDO
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט
מפליגים
15 מפליגים
אורך
8.28 מ׳

270 SDO

270 SDO
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט
מפליגים
15 אנשים
אורך
8.28 מ׳

270 SDX

270 SDX
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט
מפליגים
15 מפליגים
אורך
8.28 מ׳

270 SDX

270 SDX
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט
מפליגים
15 אנשים
אורך
8.28 מ׳

287 SSX

287 SSX
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט
מפליגים
15 מפליגים
אורך
8.50 מ׳

287 SSX

287 SSX
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט
מפליגים
15 אנשים
אורך
8.50 מ׳

Activ 605 Bowrider

Activ 605 Bowrider
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט
מפליגים
6 מפליגים
אורך
6.00 מ׳

Activ 605 Bowrider

Activ 605 Bowrider
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט
מפליגים
6 אנשים
אורך
6.00 מ׳

Activ 605 Cruiser

Activ 605 Cruiser
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט
מפליגים
6 מפליגים
אורך
6.00 מ׳

Activ 605 Cruiser

Activ 605 Cruiser
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט
מפליגים
6 אנשים
אורך
6.00 מ׳

Activ 675 Bowrier

Activ 675 Bowrier
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט
מפליגים
7 מפליגים
אורך
6.40 מ׳

Activ 675 Bowrier

Activ 675 Bowrier
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט
מפליגים
7 אנשים
אורך
6.40 מ׳

Element M15

Element M15
רשיון
עוצמה א'
דגם
ספורט
מפליגים
5 מפליגים
אורך
4.63 מ׳

Element M15

Element M15
רשיון
עוצמה א'
דגם
ספורט
מפליגים
5 אנשים
אורך
4.63 מ׳

Element M17

Element M17
רשיון
עוצמה א'
דגם
ספורט
מפליגים
6 מפליגים
אורך
5.18 מ׳

Element M17

Element M17
רשיון
עוצמה א'
דגם
ספורט
מפליגים
6 אנשים
אורך
5.18 מ׳

VR6 Bowrider

VR6 Bowrider
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט
מפליגים
9 מפליגים
אורך
6.83 מ׳

VR6 Bowrider

VR6 Bowrider
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט
מפליגים
9 אנשים
אורך
6.83 מ׳

VR6 Bowrider Outboard

VR6 Bowrider Outboard
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט
מפליגים
10 מפליגים
אורך
6.82 מ׳

VR6 Bowrider Outboard

VR6 Bowrider Outboard
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט
מפליגים
10 אנשים
אורך
6.82 מ׳