סירות ספורט דיג

דגמי אמביל-ים

סירות ספורט דיג

905 Pilothouse

905 Pilothouse
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
10 מפליגים
אורך
8.50 מ׳

905 Pilothouse

905 Pilothouse
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
10 אנשים
אורך
8.50 מ׳

805 Pilothouse

805 Pilothouse
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
9 מפליגים
אורך
7.15 מ׳

805 Pilothouse

805 Pilothouse
רשיון
עוצמה ב
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
9 אנשים
אורך
7.15 מ׳

Activ 875 Sundeck

Activ 875 Sundeck
רשיון
עוצמה ב
דגם
קרוזרית
מפליגים
12 מפליגים
אורך
8.06 מ׳

Activ 875 Sundeck

Activ 875 Sundeck
רשיון
עוצמה ב
דגם
קרוזרית
מפליגים
12 אנשים
אורך
8.06 מ׳

Activ 675 Cruiser

Activ 675 Cruiser
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט - דיג
מפליגים
7 מפליגים
אורך
6.40 מ׳

Activ 675 Cruiser

Activ 675 Cruiser
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט - דיג
מפליגים
7 אנשים
אורך
6.40 מ׳

Activ 675 Sundeck

Activ 675 Sundeck
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט - דיג
מפליגים
8 מפליגים
אורך
6.66 מ׳

Activ 675 Sundeck

Activ 675 Sundeck
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט - דיג
מפליגים
8 אנשים
אורך
6.66 מ׳

Activ 555 Cabin

Activ 555 Cabin
רשיון
עוצמה א'
דגם
ספורט - דיג
מפליגים
6 מפליגים
אורך
5.50 מ׳

Activ 555 Cabin

Activ 555 Cabin
רשיון
עוצמה א'
דגם
ספורט - דיג
מפליגים
6 אנשים
אורך
5.50 מ׳

Activ 605 Sundeck

Activ 605 Sundeck
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט - דיג
מפליגים
7 מפליגים
אורך
5.94 מ׳

Activ 605 Sundeck

Activ 605 Sundeck
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט - דיג
מפליגים
7 אנשים
אורך
5.94 מ׳

705 Pilothouse

705 Pilothouse
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
7 מפליגים
אורך
6.63 מ׳

705 Pilothouse

705 Pilothouse
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
7 אנשים
אורך
6.63 מ׳

605 Pilothouse

605 Pilothouse
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
6 מפליגים
אורך
5.75 מ׳

605 Pilothouse

605 Pilothouse
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט - דיג (קבינה)
מפליגים
6 אנשים
אורך
5.75 מ׳

Activ 755 Open

Activ 755 Open
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט - דיג
מפליגים
8 מפליגים
אורך
7.23 מ׳

Activ 755 Open

Activ 755 Open
רשיון
עוצמה א
דגם
ספורט - דיג
מפליגים
8 אנשים
אורך
7.23 מ׳