דגמי אמביל-ים

SKY DECK​

סדרת ה SKY DECK מאופיינת בחופת זכוכית בסגנון coupé בשילוב FLY BRIDGE.

700 SKYDECK

700 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
16 מפליגים
אורך
22.20 מ׳

700 SKYDECK

700 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
16 אנשים
אורך
22.20 מ׳

650 SKYDECK

650 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
15 מפליגים
אורך
20.80 מ׳

650 SKYDECK

650 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
15 אנשים
אורך
20.80 מ׳

560 SKYDECK

560 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
12 מפליגים
אורך
17.70 מ׳

560 SKYDECK

560 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
12 אנשים
אורך
17.70 מ׳

510 SKYDECK

510 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
12 מפליגים
אורך
16.20 מ׳

510 SKYDECK

510 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
12 אנשים
אורך
16.20 מ׳

470 SKYDECK

470 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
12 מפליגים
אורך
14.35 מ׳

470 SKYDECK

470 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
12 אנשים
אורך
14.35 מ׳

430 SKYDECK

430 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
12 מפליגים
אורך
13.25 מ׳

430 SKYDECK

430 SKYDECK
רשיון
סקיפר
דגם
SkyDeck
מפליגים
12 אנשים
אורך
13.25 מ׳