דגמי אמביל-ים

ספורט - קרוזרית

325 GTO

325 GTO
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - קרוזרית
מפליגים
10 מפליגים
אורך
9.99 מ׳

325 GTO

325 GTO
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - קרוזרית
מפליגים
10 אנשים
אורך
9.99 מ׳

485 HTS

485 HTS
רשיון
סקיפר
דגם
Hard Top
מפליגים
12 מפליגים
אורך
14.98 מ׳

485 HTS

485 HTS
רשיון
סקיפר
דגם
Hard Top
מפליגים
12 אנשים
אורך
14.98 מ׳

405 HTS

405 HTS
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - קרוזרית
מפליגים
10 מפליגים
אורך
13.46 מ׳

405 HTS

405 HTS
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - קרוזרית
מפליגים
10 אנשים
אורך
13.46 מ׳

425 HTS

425 HTS
רשיון
סקיפר
דגם
Hard Top
מפליגים
10 מפליגים
אורך
13.46 מ׳

425 HTS

425 HTS
רשיון
סקיפר
דגם
Hard Top
מפליגים
10 אנשים
אורך
13.46 מ׳

365 HTS

365 HTS
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - קרוזרית
מפליגים
10 מפליגים
אורך
11.37 מ׳

365 HTS

365 HTS
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - קרוזרית
מפליגים
10 אנשים
אורך
11.37 מ׳

335 HTS

335 HTS
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - קרוזרית
מפליגים
8 מפליגים
אורך
10.90 מ׳

335 HTS

335 HTS
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - קרוזרית
מפליגים
8 אנשים
אורך
10.90 מ׳

305 Open

305 Open
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - קרוזרית
מפליגים
9 מפליגים
אורך
10.40 מ׳

305 Open

305 Open
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - קרוזרית
מפליגים
9 אנשים
אורך
10.40 מ׳

305 HTS

305 HTS
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - קרוזרית
מפליגים
9 מפליגים
אורך
10.40 מ׳

305 HTS

305 HTS
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - קרוזרית
מפליגים
9 אנשים
אורך
10.40 מ׳

Sundancer 320 Outboard

Sundancer 320 Outboard
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - קרוזרית
מפליגים
0 מפליגים
אורך
11 מ׳

Sundancer 320 Outboard

Sundancer 320 Outboard
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - קרוזרית
מפליגים
0 אנשים
אורך
11 מ׳

Sundancer 320

Sundancer 320
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - קרוזרית
מפליגים
0 מפליגים
אורך
10 מ׳

Sundancer 320

Sundancer 320
רשיון
סקיפר
דגם
ספורט - קרוזרית
מפליגים
0 אנשים
אורך
10 מ׳